Mã GSC
Last Updated:

Thư ngỏ từ nhà sáng lập

Một cuộc khủng hoảng mang lại cho bạn sự rõ ràng về điều gì là thực sự quan trọng. Bạn trở nên biết ơn không chỉ vì những gì bạn có trong cuộc sống, mà còn vì những người bạn xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã gắn bó với chúng tôi trong những giờ phút đen tối nhất.


Cảm ơn các nhân viên của chúng tôi - các bạn đã làm việc không mệt mỏi cả ngày lẫn đêm vì cộng đồng và cổ đông của chúng tôi, các bạn là những người có nhiều hi sinh và đóng góp cá nhân nhất.


Cảm ơn các nhà đầu tư thiên thần của chúng tôi - các bạn đã đầu tư vào lúc chúng tôi cần các bạn nhất và tạo ra tiên đề: những người xa lạ có thể sống cùng nhau, và các bạn đã gắn bó với chúng tôi qua từng chặng đường dài.


Cảm ơn các khách hàng của chúng tôi - nếu không có bạn, chúng tôi thậm chí sẽ không tồn tại. Bạn đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng trên thực tế, mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau.


Sau cuộc khủng hoảng này, một số người đã nghi ngờ về sản phẩm của chúng tôi và chúng tôi chỉ trả lời rằng, đây là giải pháp ứng dụng công nghệ Bất động sản được thiết kế để vượt qua mọi khủng hoảng. Trên thực tế, đó chỉ là sự khởi đầu. Vẫn còn sớm. Chúng tôi mời bạn đến trong cuộc hành trình này với chúng tôi.

Chân thành cảm ơn

Founders