Mã GSC
Last Updated:
Liên kết tài khoản với Google và Facebook - Chuẩn bị ra mắt Module MXH 21/07/2022

Liên kết tài khoản với Google và Facebook - Chuẩn bị ra mắt Module MXH 21/07/2022

Anh chị có thể liên kết tài khoản trên phần mềm dangtintudong.net với tài khoản Google và Facebook dùng email khác với email đã đăng ký. 

Việc này giúp anh chị thuận tiện hơn trong việc đăng nhập và cũng sẽ thuận tiện hơn cho module Mạng xã hội sắp ra mắt. 

(Module MXH: đăng tin lên Zalo, Facebook, Instagram, Google My Business, Tiktok, Youtube, Twitter. Tin anh chị đã đăng trên module Websites sẽ được kết nối đăng qua các nền tảng trên của module MXH)

Trân trọng cảm ơn,

RESS team