Mã GSC
Last Updated:

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ RESS

Địa chỉ: Tầng 1, 232/23 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 933 779 557 - (84) 966 370 407

 


REAL ESTATE SOFTWARE & SOLUTION SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Addess: Level 1, 232/23 Cộng Hòa street, ward 12, Tân Bình district, Hồ Chí Minh city

Phone: (84) 933 779 557 - (84) 966 370 407