Mã GSC
Last Updated:

FAQ - Câu hỏi thường gặp

 1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân🔗
 2. Logo đã đăng ký | Bộ Công thương
 3. Chính sách giải quyết khiếu nại
 4. Chính sách bảo mật thanh toán
 5. Điều khoản thỏa thuận🔗
 6. Quy chế hoạt động🔗
 7. Hướng dẫn sử dụng🔗
 8. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu
 9. Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân
  • Sau khi đăng nhập, bạn chọn mục "Cá nhân" ở thanh menu bên trái, hoặc ở menu dropdown để truy cập trang thay đổi thông tin cá nhân
 10. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu
 11. Báo lỗi hệ thống tại đây: Issue tracker