Mã GSC
Last Updated:
hướng dẫn sử dụng

HDSD Dangtintudong.net bằng hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm webapp Đăng Tin Tự Động

1. Đăng ký tài khoản

2. Kích hoạt tài khoản

3. Đăng nhập tài khoản

4. Thêm tài khoản website BĐS Chợ Tốt

5. Thêm mới bất động sản

6. Đăng tin ngay hoặc hẹn giờ lên lịch