Mã GSC
Last Updated:

Cập nhật ngày 20/04/2022

Sửa lỗi

- UI/UX: lỗi caching hình đại diện của người dùng. Khi người dùng upload hình đại diện mới thì sẽ thấy ngay lập tức.

- Chotot: sửa một số lỗi liên quan tính năng lấy thông tin của tin đăng

- Meeyland: sửa lỗi không xác thực được tài khoản

Cập nhật

- UI/UX: thêm tính năng hỗ trợ giá trị số trong trang tạo Bất động sản

  • Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.
  • Đọc đơn giá tiếng Việt

- UI/UX: Cải thiện giao diện chỉnh sửa Bất động sản cho phép dễ dàng cập nhật thông tin ở bất kỳ vị trí multi-form nào.

- Hiệu suất: người dùng (basic+) có thể yêu cầu làm mới thông tin hiện tại của các tin đã đăng mỗi tiếng 1 lần. Điều này nhằm đảm bảo khả năng vận hành của máy chủ cho các người dùng khác.