Mã GSC
Last Updated:
cập nhật top 1 website bất động sản vào ứng dụng và sửa lỗi

Cập nhật ngày 05/05/2022

Sửa lỗi

- Trang đăng ký user chỉ dc ký tự alphabet (không có tiếng việt có dấu như: ư, ê, ô...) và luôn là chữ viết thường

- Alonhadat: sửa một số lỗi liên quan tính năng đăng tin

- Sửa một số lỗi 500

Cập nhật

- Chính thức thêm trang top 1 Batdongsan.com.vn vào ứng dụng -> Quý khách đã có thể bắt đầu sử dụng

- Update tính năng thêm tài khoản Batdongsan.com.vn

- Update tính năng Đăng tin ở Batdongsan.com.vn

- Update tính năng Tin đăng ở Batdongsan.com.vn