Mã GSC
Last Updated:
Fix lỗi trên Dothi và Meeyland ngày 19/07/2022

Fix lỗi trên Dothi và Meeyland 19/07/2022

Chúng tôi vừa sửa lỗi và cập nhật phiên bản phần mềm mới kết nối với Dothi và Meeyland, cụ thể:

Dothi: fix lỗi tài khoản chưa xác thực

Meeyland: fix lỗi add tài khoản, lỗi đăng tin

Trân trọng cảm ơn,

RESS team