Mã GSC
Last Updated:
Cập nhật tài khoản doanh nghiệp & nhân viên Batdongsan.com.vn 26/07/2022

📌 Cập nhật tài khoản doanh nghiệp & nhân viên Batdongsan.com.vn 26/07/2022

Ở Batdongsan.com.vn có 3 loại tài khoản: Tài khoản cá nhân (TKCN), tài khoản doanh nghiệp (TKDN), tài khoản Nhân viên (TKNV).

Trước đây, nếu anh chị đang sử dụng TKCN sẽ được liên kết vào phần mềm và đăng tin lên lịch rất nhanh chóng tiện lợi. 

Nhận thấy một số lượng lớn anh chị đang sử dụng TKNV ở Batdongsan.com.vn... chưa liên kết được vào phần mềm. Chúng tôi đã tiến hành cập nhật tính năng này ngay lập tức. Cụ thể, ở phần liên kết tài khoản có thêm nút gạt, nếu anh chị chọn thì sẽ liên kết tài khoản dưới dạng TKNV. 

Sau khi liên kết thành công, anh chị đăng tin như bình thường. Lưu ý: các TKNV sẽ không có chức năng nạp tiền. TKNV chỉ được sử dụng tiền từ TKDN đổ xuống

Trân trọng cảm ơn,

RESS team