Mã GSC
Last Updated:
💥 Big Update - Đăng tin Chuyên trang Chợ tốt 25/07/2022

💥 Big Update - Đăng tin Chuyên trang Chợ tốt 25/07/2022

Đối với những chuyên gia chuyên viên môi giới bất động sản hoặc sales tự do thì không thể không biết đến Chợ tốt - Chuyên trang.

Gói Chuyên trang có phí 500k/tháng này sẽ cho phép anh chị đăng 50 tin miễn phí/tháng tiết kiệm một nửa.

Và cũng là một nơi để list các sản phẩm trong giỏ hàng để khách hàng có thể vào xem các sản phẩm khác.

Vì thế, chúng tôi vừa nâng cấp tính năng đăng tin lên Chuyên trang và Chợ tốt. Cụ thể, khi chọn một tin đăng lên Chợ tốt, anh chị có 3 lựa chọn:

1. Tin chuyên trang: Đăng lên cả chuyên trang và Chợ tốt. Nếu lượt đăng tin miễn phí đã hết (0/50) thì sẽ chỉ đăng lên chuyên trang.

2. Tin miễn phí (nếu có): Phần mềm sẽ kiểm tra lượt đăng tin miễn phí, nếu có sẽ dùng lượt này mà không đụng đến số dư trong tài khoản Chợ tốt của anh chị. Nếu không còn lượt miễn phí thì tin sẽ nhảy vào mục "Cần thanh toán"

3. Tự động trả phí: Phần mềm sẽ đăng tin tự động và dùng số dư trong tài khoản Chợ tốt để thanh toán. Nếu số dư không đủ, tin sẽ nhảy vào mục "Cần thanh toán.

Trân trọng cảm ơn,

RESS team