Mã GSC
Last Updated:
Server is NOW UP! Phục hồi lỗi cúp điện

Phục hồi lỗi đăng tin không thành công do server cúp điện 13/6/2022

Mến chào Quý khách hàng, 

Vừa rồi tại nơi đặt server local của Ress bị cúp điện dẫn đến các tin đăng của Quý khách hàng không thành công. Sau khi có điện lại, chúng tôi đã phục hồi server bình thường và các tin đăng đã đăng lại bình thường. 

Rất mong Quý khách hàng thông cảm.

Trân trọng

Ress