Mã GSC
Last Updated:

Cập nhật ngày 07/05/2022

Cập nhật nhanh sáng ngày 07/05 Ứng dụng Đăng Tin Tự Động, cụ thể:

1. Sửa lỗi cho meeyland (đăng tin cho thuê), alonhadat, muaban

2. Hỗ trợ giao diện điện thoại dễ nhìn hơn

3. Checkbox tự thanh toán (batdongsan,com,vn bắt buộc, mặc định đăng tin thường trong 7 ngày; chotot có thể chọn lựa; sẽ phát triển thêm cho các trang khác)

Known issue: lỗi đơn vị hành chính khi đăng lên chotot (một số địa phương bị thiếu data) -> Fix soon.