Mã GSC
Last Updated:
Cập nhật ngày 05/07/2022

Cập nhật ngày 05/07/2022

Mến chào anh chị,

Phần mềm Dangtintudong.net nhận thấy một số lượng lớn tin đăng không thành công chủ yếu do:

- Để số điện thoại trong nội dung

- Dẫn link trong nội dung:

Vì vậy, chúng tôi đã code thêm tính năng AI-Check kiểm tra số điện thoại (cả chữ lẫn số) và link ngay trong Mô tả chi tiết để giảm tỉ lệ đăng tin không thành công. AI-Check sẽ được tự động kích hoạt, anh chị không cần thao tác cài đặt gì thêm. 

Trân trọng,

Ress team.