Mã GSC
Last Updated:
Cập nhật đơn vị địa chính 25/06/2022

Cập nhật đơn vị địa chính 25/06/2022

Mến chào quý khách, theo kế hoạch nâng cấp phần mềm thì vào 1h sáng nay ngày 25/06/2022, chúng tôi sẽ tiến hành down server trong khoảng 30 phút để mapping lại các đơn vị hành chính. 

Các đơn vị hình chính mới sẽ được update theo:

https://danhmuchanhchinh.gso.gov.vn/ 

Mục đích nâng cấp nhằm cập nhật các thay đổi trong hệ thống phường xã quận huyện tỉnh, giúp khách hàng có thể đăng tin mua bán cho thuê trên toàn quốc. 

Trân trọng cảm ơn.